ponencia Fran

NEWS// El nostre D.Técnic Francisco Javier va ser ponent el passat divendres en el «Programa de formació i actualización deportiva de Salvament i Socorrisme»

El passat8 de novembre, el nostre Director Técnico Francisco Javier va ser ponent en el «Programa de formació i actualizació deportiva de Salvament i Socorrisme». Celebrat en Ávila i organizat per la Federació de Castilla i Lleó, la Junta de Castilla i Lleó i el Consell Superior de Esports.

El motiu d´aquestes jornades van ser donar a coneixer métodes de treball actuals e internacionals, i pautes de mejora del rendimient deportiu.

La jornada, orientada a tot els ámbits del Salvament i Socorrisme, de la Educación Física, del entrenament, del alto rendiment… A esportistes, técnics, árbitres gestors, clubs, federacions vinculats al Salvamento i Socorrisme… a estudiants i profesionals relacionats amb el mon esportiu, de la activitat física, de la mejora del rendiment i la salut.

CESN SILLA