Nacionals SOS

TEMPORADA 2019/2020

TEMPORADA 2018/2019

CIRCULAR TÈCNICA

LLISTES D´INSCRITS

LLISTES D´EIXIDA

RESULTATS

CLASSIFICACIÓ

CIRCULAR TÈCNICA

LLISTES D´INSCRITS

LLITES D´EIXIDA

RESULTATS

CLASSIFICACIÓ

LLISTES D´INSCRITS

CIRCULAR

LISTAS DE SALIDA

RESULTATS

CLASSIFICACIÓ

CIRCULAR TÈCNICA

LLISTA D´INSCRITS

LISTES D´EIXIDA

DORSALS

RESULTATS

CLASSFICACIÓ

RESULTATS

FINALS DISSABTE

RESULTATS FINALS DISSABTE

RESULTATS DIUMENGE

FINALS DIUMENGE

Series 
Circular tècnica

Resultats
Finals

Circular tècnica
Resultats